Chính sách và quy định

1. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
1.1. Quy định về tài khoản và quyền lợi bảo mật thông tin của Khách Hàng
1.1.1. Quy định về tài khoản
Khi sử dụng dịch vụ của Trang thông tin điện tử của BMLINE, Quý Khách sẽ cung cấp cho BMLINE
thông tin về địa chỉ thư điện tử, mật khẩu và thông tin cá nhân để có được một tài khoản tại Trang thông tin
điện tử của BMLINE. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của Quý
Khách khi sử dụng Trang thông tin điện tử của BMLINE. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản
như Họ tên, địa chỉ, điện thoại, thông tin thẻ thanh toán…. là những thông tin của Quý Khách giúp cho
BMLINE phục vụ Quý Khách tốt hơn.
Trong trường hợp thông tin do Quý Khách cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc BMLINE không
đủ cơ sở để giao hàng hoặc liên hệ với Quý Khách, BMLINE có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao
hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Quý Khách. Khi có những thay đổi thông tin cá
nhân của Quý Khách, Quý Khách vui lòng đăng nhập hệ thống sau đó cập nhật lại thông tin trong tài khoản
tại Trang thông tin điện tử của BMLINE. Quý Khách phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, Quý Khách cũng
2
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc
tài khoản của mình. Quý Khách nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại Trang thông tin điện tử của BMLINE
sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình. Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản của mình bị truy
cập trái phép, Quý Khách phải nhanh chóng thông báo cho BMLINE để ngăn chặn kịp thời. BMLINE
không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra
do Quý Khách không tuân thủ quy định.
3.1.2. Quyền lợi bảo mật thông tin của Khách Hàng
Quý Khách hoàn toàn có thể yên tâm về các thông tin của mình trên Trang thông tin điện tử của BMLINE
bởi BMLINE ưu tiên hàng đầu trong việc bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Trang thông tin điện tử của
BMLINE. Khi sử dụng dịch vụ của BMLINE tại Trang thông tin điện tử của BMLINE, Quý Khách
được đảm bảo những thông tin cá nhân mà Quý Khách cung cấp cho BMLINE. Quý Khách vui lòng tham
khảo thêm chi tiết bảo mật thông tin của Quý Khách tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.
3.2. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng khi mua hàng trên Trang thông tin điện tử của BMLINE
3.2.1. Quyền của Khách hàng
a. Được tiếp cận, lựa chọn và mua hàng trên Trang thông tin điện tử của BMLINE.
b. Được hưởng các hỗ trợ của Trang thông tin điện tử của BMLINE và các bộ phận hỗ trợ khác để
việc mua hàng được thuận lợi.
c. Khiếu nại nếu có sai sót trong việc mua hàng, thanh toán.
3.2.2. Nghĩa vụ của Khách hàng
a. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký tài khoản sử dụng tại Trang thông tin
điện tử của BMLINE như: Họ và tên, địa chỉ, thư điện tử, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số
tài khoản, số thẻ thanh toán…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
BMLINE không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền
lợi của Quý Khách nếu xét thấy các thông tin cá nhân của Quý Khách cung cấp khi đăng ký ban đầu
là không chính xác.
b. Quý Khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can
thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của BMLINE. Nghiêm cấm việc phát tán,
truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống
Trang thông tin điện tử của BMLINE. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp
luật.
c. Quý Khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin cá nhân và mọi hoạt động sử dụng
dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Quý Khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho
BMLINE về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và
mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
d. Quý Khách cam kết những thông tin cung cấp cho Trang thông tin điện tử của BMLINE và những
thông tin đăng tải lên Trang thông tin điện tử của BMLINE là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt
thông tin có liên quan đến cá nhân của Quý Khách). Quý Khách đồng ý các thông tin trên Trang
thông tin điện tử của BMLINE là cập nhật mới nhất, chính xác và hoàn chỉnh.
e. Quý Khách cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Trang thông tin điện tử của BMLINE vào
những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá
3
hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Trang thông
tin điện tử của BMLINE hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích phá hoại, tạo những đơn đặt
hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì Quý
Khách phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
f. Quý Khách cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp
và tạo những công cụ tương tự của Trang thông tin điện tử của BMLINE cung cấp cho một bên thứ
ba nếu không được sự đồng ý của BMLINE.
g. Quý Khách không được hành động gây mất uy tín của BMLINE và Trang thông tin điện tử của
BMLINE dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các khách hàng bằng cách sử dụng tên
đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, liên kết Trang thông tin điện tử của
BMLINE với các trang thông tin điện tử khác hoặc các trang mạng xã hội và phổ biến những thông
tin không có lợi cho uy tín của BMLINE
3.3. Quyền và nghĩa vụ của BMLINE
3.3.1. Quyền của BMLINE
a.BMLINE có quyền đăng và cập nhật lên Trang thông tin điện tử của BMLINE các sản phẩm và
thông tin theo quyết định của BMLINE
b. BMLINE không cho phép các tổ chức, cá nhân khác được phép đăng tải, quảng cáo sản phẩm tại
Trang thông tin điện tử của BMLINE
c. BMLINE có quyền thay đổi Chính Sách và Quy Định Chung, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và
các chính sách khác. Trước khi thay đổi BMLINE sẽ thông báo tới người sử dụng trước ít nhất 01
ngày.
3.3.2. Nghĩa vụ của BMLINE
a. Đảm bảo sự ổn định của Trang thông tin điện tử của BMLINE
b. Cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời về các quy định, chính sách của Trang thông tin điện tử của
BMLINE, hàng hóa giới thiệu trên Trang thông tin điện tử của BMLINE.
c. Đảm bảo thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử của SEACRET phù hợp với quy định pháp luật,
thuần phong mỹ tục, đảm bảo hàng hóa không vi phạm các quy định của pháp luật.
d. Có các quy định, hướng dẫn chi tiết cho người dùng về cách thức mua hàng, đổi trả hàng, giao hàng,
phương thức thanh toán.
4. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
4.1. Các quy định về việc miễn trừ trách nhiệm
Thông tin hiển thị tại Trang thông tin điện tử của BMLINE này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết
trách nhiệm từ phía BMLINE về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn
BMLINE từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Trang thông tin điện tử của BMLINE sẽ không
có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển
thị
Khi truy cập vào Trang thông tin điện tử của BMLINE này, Quý Khách mặc nhiên đồng ý rằng
BMLINE, các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của BMLINE không chịu bất cứ
4
trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không
lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:
• Sử dụng các thông tin trên Trang thông tin điện tử của BMLINE;
• Các truy cập kết nối từ Trang thông tin điện tử của BMLINE;
• Đăng ký trở thành Nhà Phân Phối, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia các chương trình khuyến
mại của Trang thông tin điện tử của BMLINE
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
4.2. Quyền sở hữu trí tuệ
Trang thông tin điện tử của BMLINE này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản
độc quyền khai thác của BMLINE. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho BMLINE và đều
phải tuân thủ tất cả các điều kiện sau:
• Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
• Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở
hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và tất cả các nội dung được cung cấp tại Trang
thông tin điện tử của BMLINE này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin
tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các trang thông tin điện tử độc
lập khác và các trang mạng xã hội mà không được sự chấp thuận củaBMLINE bằng văn bản.
5. ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI
BMLINE bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Trang thông tin điện tử của
BMLINE vào bất cứ thời điểm nào.
6. QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH GIAO DỊCH
Trang thông tin điện tử của BMLINE được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho Quý Khách có nhu cầu mua
hàng trực tuyến. Quy trình giao dịch tại Trang thông tin điện tử của BMLINE được thực hiện theo trình tự
sau:
• Bước 1: Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, các chính sách do Trang thông tin điện tử của
BMLINE cung cấp để lựa chọn sản phẩm thích hợp và quyết định mua sản phẩm.
• Bước 2: Sau khi chọn được sản phẩm phù hợp nhu cầu, Quý Khách tiến hành đặt hàng trực tiếp trên
Trang thông tin điện tử của BMLINE.
• Bước 3: Quý Khách lựa chọn phương thức nhận hàng (nhận hàng tại văn phòng BMLINE hay nhận
hàng tại nhà).
• Bước 4: Quý Khách lựa chọn phương thức thanh toán (Thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán qua
ngân hàng) và tiến hành thanh toán theo phương thức đã lựa chọn
• Bước 5: BMLINE gởi thông báo xác nhận đơn hàng thông qua Trang thông tin điện tử của
BMLINE. Nếu Quý Khách chọn thanh toán qua ngân hàng tại Bước 4, Quý Khách sẽ phải thực
hiện việc chuyển khoản cho BMLINE trước khi nhận hàng tại Bước 6.
• Bước 6: Quý Khách nhận sản phẩm tại văn phòng BMLINE hoặc tại nhà (phí giao hàng tại nhà
được áp dụng) tùy vào lựa chọn của Quý Khách ở Bước 3.
5
7. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TẠI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BMLINE VIETNAM.VN
Có hai phương thức thanh toán khi mua hàng tại Trang thông tin điện tử của BMLINE:
7.1. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng hoặc các thẻ thanh toán
7.2. Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng: Quý Khách sau khi nhận được thông báo xác nhận
đơn hàng sẽ đến Ngân hàng để thực hiện chuyển khoản số tiền mua hàng vào tài khoản ngân hàng
của BMLINE.
8. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP
– Tranh chấp giữa BMLINE với Khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trên
cơ sở các điều khoản của Hợp Đồng công bố tại Trang thông tin điện tử của BMLINE vào thời điểm giao
kết Hợp Đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
– Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo
các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.
– Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên Trang thông tin điện tử của BMLINE:
• Quý Khách cần phải thường xuyên đọc và tuân thủ các Chính sách và Quy định đang được đăng trên
Trang thông tin điện tử của BMLINE để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định
tại thời điểm đó.
• Trong quá trình giao dịch, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình đặt hàng, xác nhận thông tin hoặc
thanh toán, Quý Khách sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận Dịch Vụ Nhà Phân Phối để được giải quyết
một cách nhanh chóng và kịp thời.
• Khi Quý Khách có bất kỳ khiếu nại nào vui lòng thông báo cho BMLINE sẽ tiến hành
xác minh và giải quyết các khiếu nại của Quý Khách trong thời hạn 10 ngày làm việc sau ngày nhận
được yêu cầu khiếu nại.
• Các Bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết
tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các Bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra
biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá
trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua thư điện tử bmlinevn@gmail.com .
Xin chân thành cảm ơn!